top of page

   Visie

      Iedereen heeft het recht om zijn talent en persoonlijkheid te ontwikkelen ongeacht waar iemand vandaan komt.

      Elk kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving, zowel fysiek als mentaal.

      Voor een gezonde samenleving moeten individuen de makers van verandering worden.

      Bijv. Het is belangrijk kinderen en volwassenen te stimuleren deel te nemen in de samenleving, mee te werken aan

 

      zelfredzaamheid zodat zij kunnen participeren en meewerken aan veranderingen die voor hen van belang zijn.

 

      Wij ondersteunen de visie zoals geformuleerd in Bouwstenen uit het kader Samen Vooruit:

      Verbondenheid en betrokkenheid, samenredzaamheid en Zelfredzaamheid en Ontplooiing.

      Waarbij we met name denken te kunnen bijdragen aan:

 

      Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

 

      Gezonde leefstijl stimuleren en welbevinden vergroten

      Veerkracht vergroten met kennis en vaardigheden

      Gebruik maken voor de buurt en haar bewoners van een bijzondere locatie met historische achtergrond.

   Missie

      Het organiseren van activiteiten en evenementen die bijdragen aan de gezondheid, artistieke en sociale ontwikkeling van  

      kinderen en gezinnen in Oud Oost.

      Verschillende culturen en achtergronden samenbrengen.


      Taalontwikkeling stimuleren met onze activiteiten.


      Gezonde opvoeding en leefstijl stimuleren.


      Onze basis ligt in en wij werken volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School.

bottom of page